Mikä on rytmi
Musiikkiteoria

Mikä on rytmi

Musiikkiteoksen esittäminen on mahdotonta ilman rytmiä. Tämä on perusta, jota ilman on mahdotonta säveltää ja toistaa melodiaa. Musiikki ei ole täydellistä ilman rytmiä, mutta se on olemassa minkä tahansa sävellyksen ulkopuolella. Ympäröivässä maailmassa havaitaan erilaisia ​​rytmejä: sydämen lyöntiä, työtä of mekanismeja, vesipisaroiden putoamista.

Rytmi ei ole vain musiikin etuoikeus; sillä on kysyntää muilla taiteen aloilla.

Yleinen rytmin käsite musiikissa

Tämä termi tarkoittaa musiikin äänten selkeää järjestystä ajassa. Tauko ja pitkä musiikkikappale vuorottelevat keskenään. Jokaista nuottia soitetaan tietyn ajan. Se yhdistyy muihin säveliin muodostaen rytmisen kuvion.

Musiikissa ei ole tiettyä määrää, joka mittaisi nuotin kestoa. Joten tämä ominaisuus on suhteellinen: jokaisessa seuraavassa nuotissa ääni on lyhyempi tai pidempi kuin edellinen, useita kertoja - 2, 4 ja niin edelleen.

Mittari vastaa rytmin sisäisestä organisoinnista. Nuottien kokonaisaika on jaettu sykkeisiin, jotka ovat heikkoja tai vahvoja. Jälkimmäiset ovat korostettuja, eli niitä soitetaan suuremmalla voimalla – näin on musikaalissa lyödä osoittautuu .

Suorita kurssi "Musiikin perusteet"

Suorita kurssi "Mitä on rytmi"

Katso myös: Mikä on rytmi

 

✅🎹ТАКТ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. ИЗУЧАЕМ ЗА 15 МИНУТ. (УРОК 2/4)

 

Mistä muualta löytyy

Rytmi ei ole vain musiikillinen käsite. Se on alttiina erilaisille ympäröivässä maailmassa tapahtuville prosesseille.

Rytmi runoudessa

Tämä käsite löytyy kirjallisista ja kansanperinteistä. Säe ei ole täydellinen ilman rytmiä, joka järjestää puheen siten, että se on järjestetty ja vuorotteleva versioiden lakien mukaan. Rytmin ansiosta korostetut ja korostamattomat tavut tai vastaavasti rytmisesti vahvat ja rytmisesti heikot korvaavat toisensa säkeessä.

Kirjallisuusteoria määrittelee useita versifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat tiettyyn rytmiin:

syllabic – rivillä on yhtä monta tavua.

 

tonic – painottamattomien tavujen määrä on rajoittamaton ja korostetut tavut toistuvat.

 

Syllabo-tonic – tavut ja painoarvot ovat yhtä suuria. Korostetut tavut toistetaan peräkkäin.

 

luonnolliset rytmit

Luonnossa on monia erilaisia ​​rytmejä. Biologiset, fysikaaliset, tähtitieteelliset ja muut ilmiöt syntyvät tietyssä järjestyksessä. Päivä vaihtuu yöksi, kun kesä tulee syksyllä, on uusi kuu ja täysikuu. Elävillä olennoilla esiintyy tiettyjen aikaväleiden jälkeen valveillaoloa tai unta.

Vastaukset kysymyksiin

1. Mikä on musiikillinen rytmi?Se on musiikkikappaleen järjestämistä ajassa.
2. Mikä muodostaa rytmin?Taukojen ja äänen kestojen peräkkäinen vuorottelu.
3. Onko nuotinkirjoituksen rytmiä mahdollista korjata?Joo. Rytmi ilmaistaan ​​nuoteilla.
4. Ovatko mittari ja rytmi musiikissa sama asia?Ei, ne ovat toisiinsa liittyviä käsitteitä, mutta niillä on eri merkitys. Metri on heikkojen ja voimakkaiden lyöntien peräkkäinen muutos milloin tahansa tempo .
5. Ovatko rytmiä ja tempo erilainen?Joo. Luokka tempo a musiikissa ei ole lopullisesti määritelty, mutta se kuvaa nopeutta, jolla metriset yksiköt muuttuvat. Eli se on sävellyksen esityksen nopeus.
6. Mikä on runollinen rytmi?Tämä on vuorottelu painotetuista ja painottamattomista tavuista, joita kutsutaan rytmillisesti voimakkaiksi tai rytmillisesti heikoiksi.
7. Mikä on ominaista rytmille?Äänien järjestyksen, keston ja muiden ominaisuuksien muutos musiikissa.
8. Mikä on a lyödä musiikissa?Tämä on käsite, joka viittaa mittariin, eli sen yksikköön. Mitta alkaa vahvalla ja päättyy heikkoon, sitten kaikki toistuu uudelleen.

Mielenkiintoisia seikkoja

Muinaisilla kreikkalaisilla ei ollut käsitettä musiikillinen rytmi, mutta oli runollista ja tanssirytmiä.

Teos voi olla ilman mittaria, koska se on abstrakti käsite, mutta ei ilman rytmiä, joka on fysikaalinen suure: se voidaan mitata.

Koska rytmiin sisältyy aikakomponentti, voidaan sanoa, että musiikki ja aika liittyvät toisiinsa. Melodia ei voi olla olemassa ajan ulkopuolella.

Musiikin ajan mittaamiseen on olemassa tavanomainen yksikkö – pulssi. He kutsuvat sitä lyhyiden lyöntien sarjaksi, joita pelataan samalla voimalla.

Tuotoksen sijaan

Musiikin rytmi on sävellyksen perusta. Se järjestää työn ajoissa, siihen liittyy useita muita käsitteitä: mittari, lyödä jne. Rytmiä ei ole vain musiikissa: se on yleistä muissa taiteen muodoissa, erityisesti kirjallisuudessa. Jakeen luominen ei ole täydellistä ilman rytmiä. Luonnolliset prosessit, jotka liittyvät paitsi eläviin olentoihin, myös fysikaalisiin, biologisiin tai tähtitieteellisiin ilmiöihin, ovat rytmin alaisia.

Jätä vastaus